За нас

За нас

Гемотерапия

Гемотерапията или по-правилно казано меристемотерапия, наричана от много учени и лекари „новата фитотерапия“ е базирана на жизнената сила на млада меристемна тъкан на растения, намираща се в техните пъпки, млади издънки, корени, семена и др. Тя е относително нов биотерапевтичен метод , започнал развитието си през втората половина на миналия век (20-ти) от д-р Пол Хенри (Белгия) и доразвит от д-р Макс Тето (Франция), д-р Фернандо Питера (Италия) и др. Меристемната тъкан съдържа все още недиференцирали се клетки, в процес на развитие и диференциация; тези клетки са източникът (началото) на всички тъкани и органи на възрастното растение. Така става ясно, че тези тъкани съдържат цялата жизнена сила на растението, сила която помага за регулирането и баланса на жизнените сили на човешките клетки. Другото име на терапията е ембриотерапия, като тя се определя от някои терапевти и като дренажна, защото има за цел за изичиства токсините от тялото ни чрез влияние върху кръвните клетки и лимфната система. Тя подпомага балансирането на нервната система, изхвърлянето на натрупалите се токсини от организма и оказва активна стрес подкрепа.